Cannabis voor een gekke koe

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob of CJD beter bekend als gekkekoeienziekte is helaas in alle gevallen fataal. Het is een hersenziekte wat wordt veroorzaakt door misvormd eitwitmoleculen (prionen). Er zijn sterke aanwijzingen dat cannabis werkzaam kan zijn bij het bestrijden van de effecten van deze prionen.