John en Jelmer bij The Stud

John en Jelmer staan elke dag buiten om het verkeer in goede banen te leiden en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het beroep wat ze uitoefenen is verkeersregelaar, maar hun werkzaamheden bestaan uit veel meer dan dat. Ze zijn eigenlijk ook sociaal werkers, handhavers, pedagogisch medewerkers, straatvegers en buurtbemiddelaars.

verkeer jelmer
John en Jelmer

Alle mogelijke maatregelen nemen ze om de veiligheid van medewerkers en klanten te waarborgen en houden toezicht zodat de straten schoon en overlast vrij zijn. Wanneer een bezoeker ongewenst gedrag vertoont spreken ze deze persoon ook aan. Beide heren hebben een goed contact met de buurtbewoners. Deze heren werken tot 01:00 om zo zeker ervan te zijn dat de buurt geen overlast ondervind door meest uiteenlopende zaken. Ze zorgen gewoonweg voor een grote sociale controle, en zijn een aanwinst in ons team.